معمولا لیبل های صنایع شیمیایی نظیر پتروشیمی ،سموم کشاورزی ،الکل و ممواد شوینده و… از ویژگی  های خاصی برخورداند. در بسته بندی لیبل های روغن موتور به دلیل حرارت بالا مایع داخل گالن  از لیببل هایی استفاده می شود که دارای خاصیت کشسانی بوده  و در برابر حرارت مقاوم می باشد.

راعهنلعن

با توجه به خطرات برخی محصولات شیمیایی ، لیبل ها شامل اطلاعاتی در مورد محــــصول 

می باشند که میتوان  از جمله  آنها به موارد زیر اشاره نمود:

-مشخصات محصول

-روش های نگهداری 

-ترکیبات

-پایداری و واکنش پذیری

روش های حمل و انبار کردن ماده

شیشسیشسی
شیشیشش