امروزه شرکت  های خودروسازی با توجه به فراوانی قطعات مورد نیاز و تامین کنندگان آنها ، برای دسته بندی کیفیت  و همچنین شناسایی محصولات و قطعات از  برچسب های گوناگون استفاده میکنند.

همواره خط تولید شرکت های خودرو ساز نیاز مند لیبل با ابعاد و مصارف مختلف می باشد که هرکدام از  این برچسب ها اطلاعات مربوط به هر قطعه را نمایان  می کند و هرکدام با توجه به محل قرار گرفتن انها در مرحله مونتاژ از ویژگی های خاصی برخوردارند.معمولا لیبل ها حاوی اطلاعاتی نظیر مشخصات فنی ،تاریخ تولید  و کدهای شناسایی می باشند.نوع بسته بندی و لیبل ها همواره   مشخصه  کیفیت  و اصالت محصول می باشد.

 
شیشسیشسی
شیشیشش