خطوط تولید دارو و لوازم پزشکی بیشتر از دیگر صنایع چاپ متغییر، دقیق و باکیفیت نیاز دارند. خوانایی و شفافیت چاپ روی تولیدات پزشکی و دارویی هیچ جای بحثی ندارد. با این حالصنعت چاپ لیبل بصورت یکپارچه به خطوط تولید  دارو امروزی متصل شده است.

چالشهای منحصر به فرد هر کار چاپی چالش های ویژه خود را دارد که باید با آنها روبه رو شد، ولی در بسته بندی دارویی چالش های مضاعفی وجود دارد. به عنوان مثال چاپخانه‌دار باید کل ماشین آلات و فرایند کار خود را با این کسب و کار سازگار کند. رعایت اصول ایمنی و امنیتی برای چاپ بسته بندی دارویی اهمیت بسزایی دارد. صاحب برند دارویی می خواهد بداند عملیات چاپ تا چه حد قابل اعتماد است. 

شیشسیشسی
شیشیشش